De enquete is niet toegankelijk: Is verlopen op . 21-06-2023
(NOT PUBLIC) - Onderzoek Sint-Willibrord kerk & pastorie
Enquête is niet actief.

Beste bewoner van Boskamp,

 

Mijn naam is Yaya en ik studeer Interior Design & Styling. Momenteel ben ik bezig met het ontwerpen van een herbestemming voor de Sint-Willibrord kerk en pastorie. Bij het ontwerpen wil ik graag de meningen van bewoners van Boskamp meenemen. In deze enquête stel ik een aantal vragen over dit onderwerp. Het zijn 12 vragen en invullen duurt ongeveer 5 minuten.

 

Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

 

Yaya 

 

1. 

Welke nieuwe functie(s) ziet u het liefst in de Sint-Willibrordkerk?

Woningen
Ontmoetingsplek/gemeenschappelijke ruimte(s)
(Buurt)winkel(s)
Werkruimtes
Fitness
Bed & Breakfast
Anders, namelijk
2. 

Wat is/zijn volgens u de beste invullingen van een gemeenschappelijke ruimte/ontmoetingsplek in de Sint-Willibrordkerk?

Retraite
Dorpshuis/soos
Activiteiten ondernemen
Plek voor verenigingen
Ruimte die afgehuurd kan worden voor bijvoorbeeld verjaardagen
Anders, namelijk
3. 

Welke activiteiten zou u of denkt u dat anderen in de Sint-Willibrordkerk willen ondernemen?

Samen koffie drinken
Vergaderen
Zangvereniging
Biljartclub
Kerkelijke bijeenkomsten
Uitvoeren van hobby's
Filmhuis
Anders, namelijk
4. 

Bij het invullen van hobby's, welke hobby's zou u of denkt u dat anderen willen uitvoeren in de Sint-Willibrordkerk?

5. 

Wat vindt u belanrijk of mag er niet ontbreken aan een ontmoetingsruimte in de Sint-Willibrordkerk?

 

6. 

Vind u het belangrijker dat er woningen in de Sint-Willibrordkerk komen of dat de buitenkant van de kerk volledig blijft zoals die nu is?

Woningen
Buitenkant volledig intact laten
7. 

Als er woningen in de kerk komen en er meer daglicht en ventilatie nodig is, wat is/zijn volgens u de beste opties?

Op de plek waar in het verleden raam-openingen verwijderd zijn, deze opnieuw toevoegen
Glas in lood vervangen door normaal glas
Raam-openingen doortrekken naar beneden
Als het mogelijk is, gebruik maken van lichtkokers (speciale techniek waarbij er door kleine openingen veel licht naar binnen kan komen)
8. 

Vind u het belangrijk dat het gebouw de Hoeksteen blijft en dat de huidige activteiten daar blijven plaatsvinden?

Ik vind het belangrijk dat het gebouw van de Hoeksteen blijft en dat de huidige activiteiten daar blijven plaatsvinden
Ik vind het belangrijk dat het gebouw van de Hoeksteen blijft, maar de huidige activiteiten mogen verplaatst worden naar de kerk
Ik vind het niet erg dat het gebouw van de Hoeksteen verwijderd wordt als er daardoor meer ruimte beschikbaar komt voor wonen of ontmoeten in de. kerk
9. 

Welk gedeelte(s) van de kerk zou u het liefst voor ontmoeting/activiteiten gebruiken?

Aan de voorkant in de buurt van de hoofdingang
Aan de achterkant rondom het huidige altaar
In het midden
Aan (een van) de zijkanten
10. 

Zou u het erg vinden om te wonen direct naast het kerkhof?

Ja, ik zou hier niet willen wonen
Ik zou hier wel willen wonen zolang ik het kerkhof niet zie/er beschutting is geplaatst door bijvoorbeeld een hoge heg
Nee, dat vind ik niet erg
11. 

Vind u het belangrijk dat er zo veel mogelijk losse kerkelijke elementen in de kerk (op een andere plek) blijven tentoongesteld? Zoals beelden en schilderijen

Ja, dit vind ik belangrijk
Ik vind het niet belangrijk
Ik vind het beter wanneer deze elementen uit de kerk gehaald worden
12. 

Zijn er nog dingen die u belangrijk vindt, niet mogen ontbreken of belangrijke punten die u wilt meegeven?

Bedankt voor uw medewerking!

Bij Enquete.com maak je online vragenlijsten. Enquete maken is nog nooit zo makkelijk geweest. Maak nu een account aan bij Enquete.com en begin met je eigen online enquete.