De enquete is niet toegankelijk: Is verlopen op . 30-06-2014
(NOT PUBLIC) - Strategic Alignment Enquête (Nederlands)
Enquête is niet actief.

 

Strategic Alignment Enquête

 

 Dank u voor het deelnemen aan de Strategic Alignment Enquête. Deze enquête is bedoeld om een beter

 inzicht te krijgen in de moeilijkheden die organisaties ervaren tijdens het ontwikkelen en implementeren van

 een strategie. Het zal ongeveer 15 minuten duren om deze enquête in te vullen.

 

 Organisaties ontwikkelen en implementeren strategieën om (strategische) doelen te behalen. Het

 ontwikkelen van een strategie gaat om het formuleren van wat er moet veranderen om te ontplooien van

 de huidige situatie naar de gewenste toekomstige staat. Implementatie betreft het vertalen van strategische

 plannen naar duidelijke acties om de uitvoering van een strategie mogelijk te maken. Strategic alignment

 is het vermogen om afstemming of samenwerking te vinden tussen de positie van de organisatie in de

 omgeving (business) en het ontwerp van de juiste bedrijfsprocessen, middelen en capaciteiten (IT)

 die de uitvoering ondersteunen.

 

 Wij willen graag uw persoonlijke mening horen over de inspanningen van uw organisatie met betrekking

 tot strategic alignment. In ruil kunt u de resultaten van deze enquête en het boek Strategizer –

 The method ontvangen, en u maakt kans om een boekenbon ter waarde van €200,- te winnen.

 De reacties op deze enquête zijn anoniem en uw reactie word alleen in combinatie met andere reacties

 gebruikt. Het verzamelen, opslaan en gebruik van de reacties wordt gedaan terwijl uw privacy wordt

 gewaarborgd.

 

 Instructies voor het invullen van de enquête

   -   De enquête bestaat uit vijf delen waarin uw mening wordt gevraagd met betrekking op de
       inspanningen en ervaringen van uw organisatie.
   -   Selecteer alstublieft “Versturen” aan het eind van de enquête om er zeker van te zijn dat uw
       antwoorden worden verzonden.

Bij Enquete.com maak je online vragenlijsten. Enquete maken is nog nooit zo makkelijk geweest. Maak nu een account aan bij Enquete.com en begin met je eigen online enquete.