De enquete is niet toegankelijk: Is verlopen op . 20-06-2014
(NOT PUBLIC) - De Lopersknie
Enquête is niet actief.

Ik ben Ibe De Landtsheer, een leerling van 6 Sport-Wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum Aalst, ik zou u vriendelijk willen verzoeken mijn vragenlijst omtrent “de lopersknie” in te vullen.

Gelieve onderstaande, opgestelde vragen te beantwoorden.

Geslacht
Man
Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Hoelang loopt u al? (in jaren of maanden)
Loopt u? 
1 - 5uur/week
5 - 10uur/week
10 - 15uur/week
15 - 20uur/week
20 - 25uur/week
25 - 30uur/week
Meer dan 30uur/week
Bent u een recreatieve (vrijetijds) of competitieve (lid van vereniging) loper? 

Heeft u ooit al eens last gehad van loopblessures? (Zo ja, welke)

Heeft u al temaken gehad met ‘De lopersknie’? (=Bij een lopersknie ondervindt de sporter een constant zeurend gevoel aan de buitenzijde van de knie.)

Ja
Neen
Is uw antwoord NEEN bij bovenstaande vraag? Ga door naar de laatste vraag.
Zo JA, gaat u verder.
Wanneer zijn de eerste symtomem opgedoken? (ongeveer)
Wat heeft u gedaan om deze blessure te genezen?
Is de lopersknie uiteindelijk genezen?
Ja
Neen
Weet u de oorzaak van uw blessure?
Waar staat u nu met uw blessure?

Heeft u hulp gezocht? (Zo ja: Wie?)

Is uw antwoord NEEN bij bovenstaande vraag? Ga door naar de VOORLAATSTE vraag.
Zo JA, gaat u verder.
Hoelang duurde de genezingsperiode? 

Heeft deze hulp een einde gamaakt aan de blessure? 

Ja
Neen
Kan ik u eventueel nog een paar vragen stellen in verband met de lopersknie? Gelieve dan hier uw e-mail neer te schrijven. 
Als er nog mensen zijn die u kent dat de loperknie hebben/hadden. Gelieve ook hier hun e-mail neer te schrijven (dit zou me zeer veel helpen).
Heeft u nog aanvullingen/informatie over bovenstaandevragen. Schrijf deze gerust hier neer.

Dank voor uw deelname aan deze vragenlijst. Ik appreciëren het ten zeerste.
De Landtsheer Ibe


Bij Enquete.com maak je online vragenlijsten. Enquete maken is nog nooit zo makkelijk geweest. Maak nu een account aan bij Enquete.com en begin met je eigen online enquete.