De enquete is niet toegankelijk: Is verlopen op . 30-10-2022
(NOT PUBLIC) - Wat vind jij van je fruitpakket?
Enquête is niet actief.

We houden graag rekening met je mening als klant van de fruitpakketten van Bioboerderij De Loods. Bedankt om deze vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we ons aanbod en dienstverlening verbeteren. 

Bovendien maak je kans op 1 van de 5 waardebonnen van 30,00 euro van Bioboerderij De Loods.

 

 

1. 

Wat is jouw geslacht? Kruis aan wat past.

Man
Vrouw
X
2. 

Hoe jong ben je? Kruis aan wat past.

- 18 jaar
18 - 24 jaar
25 - 30 jaar
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 - 70 jaar
71 - 80 jaar
80+
3. 

Wat is je woonplaats? Vermeld postcode en gemeente aub? Bijvoorbeeld: 9300 Aalst

4. 

Wie woont er in jouw gezin?

Noteer voor elke categorie hoeveel personen van die leeftijdsgroep bij jou thuis wonen. Reken jezelf mee.

 

 

Kinderen tussen 0 en 12 jaar
Kinderen tussen 12 en 18 jaar
Volwassenen tussen 18 en 65 jaar
Volwassenen 65 jaar en ouder
5. 

Duid hieronder aan welk fruitpakket je hebt.

 

Klein
Middel
Groot
6. 

Hoe lang heb je al een fruitpakket bij Bioboerderij De Loods? Kruis aan wat past.

 

Minder dan 3 maanden
Tussen 3 en 6 maanden
Tussen 6 maanden en 12 maanden
Tussen 1 en 2 jaar
Langer dan 2 jaar
7. 

Wat vind je van de hoeveelheid fruit in je pakket? 

 

Te weinig
Voldoende
Te veel
Noteer hier eventueel een opmerking over de hoeveelheid
8. 

Hoe vind je de versheid van het fruit in je fruitpakket?

 

Zeer goed
Goed
Gewoon
Slecht
Zeer slecht
Hieronder kan je een opmerking i.v.m. de versheid intikken
9. 

Wat vind je van de algemene kwaliteit van het fruitpakket. Geef een score van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 voor uitstekend.

zeer slecht
uitstekend
10. 

Wat vind je van de prijs van het fruitpakket? Duid aan op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor zeer goedkoop en 10 voor zeer duur. 

min
max
11. 

Waar haal je je fruitpakket op?

In de Bioboerderij zelf
In ander afhaalpunt. Noteer hieronder welk afhaalpunt, gemeente en eventueel naam, bijv. Carrefour Lede
12. 

Er volgen nu een aantal stellingen over de werking van onze afhaalpunten. Duid aan in welke mate je akkoord bent met de stelling.

De medewerkers van het afhaalpunt zijn  vriendelijk. 

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
13. 

Duid aan in welke mate je akkoord bent met de stelling.

Als ik mijn pakket ga afhalen, dan gaat het heel snel. 

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
14. 

Nu volgen er een aantal stellingen over de administratieve afhandeling. Duid aan in welke mate je akkoord ben of niet met de stelling. 

Het is makkelijk om mijn pakket tijdelijk stop te zetten.

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
15. 

Duid aan in welke mate je akkoord ben of niet met onderstaande  stelling. 

Het is makkelijk om bijbestellingen bij mijn pakket te plaatsen. 

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
16. 

Duid aan in welke mate je akkoord ben of niet met onderstaande  stelling. 

Vragen over een pakket, of klachten worden snel behandeld. 

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
17. 

Duid aan in welke mate je akkoord ben of niet met onderstaande  stelling. 

De facturatie verloopt correct.

Helemaal niet akkoord
Volledig akkoord
18. 

Duid hieronder de belangrijkste reden aan waarom je bij Bioboerderij De Loods een fruitpakket koopt. Slechts 1 antwoord mogelijk

 

Omdat de producten korte keten zijn.
Omdat de producten biologisch zijn.
Omdat de Bioboerderij mensen tewerk stelt die niet aan een andere job geraken omdat ze kortgeschoold zijn, langdurig werkloos ...
Andere reden, namelijk
19. 

Zou je een pakket kopen met enkel producten die wel lokale keten zijn (dus van een producent in de buurt komen) maar die NIET biologisch zijn?

ja
nee
20. 

Zou je naast de groenten in je pakket graag online andere producten willen kunnen bij bestellen zoals dressings, dranken .... Deze producten zouden dan samen met je pakket geleverd worden.

ja
nee
21. 

Welke producten zou je dan bij bestellen? Meerder antwoorden mogelijk.

brood
zuivelproducten
dranken niet-alcoholisch
alcohol
snoep, noten, chips ...
dressings
Plantgoed, zaden, pootgoed
Andere, namelijk
22. 

Mensen kopen om verschillende redenen bij Bioboerderij De Loods.

Er volgen nu drie redenen. Duid aan in welke mate dit voor jou belangrijk is om klant te zijn van de Bioboerderij.

De Bioboerderij kiest waar mogelijk voor de korte keten.

Helemaal niet belangrijk
Heel belangrijk
23. 

Duid aan in welke mate onderstaande stelling belangrijk is voor jou om klant te zijn bij Bioboerderij De Loods

De producten in mijn pakket zijn allemaal biologisch.

Helemaal niet belangrijk
Heel belangrijk
24. 

Duid aan in welke mate onderstaande stelling belangrijk is voor jou om klant te zijn bij Bioboerderij De Loods

De mensen die bij de Bioboerderij werken geraken elders moeilijk aan een job omdat ze kortgeschoold zijn, langdurig ziek, ...

Helemaal niet belangrijk
Heel belangrijk
25. 

We zijn bijna aan het einde van de vragenlijst. 

Stel dat we een abonnementsformule aanbieden waarbij je een vast bedrag per maand uitgeeft voor je pakket maar waarbij jezelf kiest welk al dan niet door de bioboerderij geteeld fruit je in je pakket stopt via een website. Zou je daar dan voor kiezen? Slechts 1 antwoord mogelijk.

Zeker
Misschien
Zeker niet
26. 

Om alles vlotter te laten verlopen overwegen we de betaling van de pakketten allemaal via domiciliëring te laten verlopen. Uiteraard kan je je pakket nog altijd tijdelijk of definitief stop zetten wanneer je wil. Zou je betaling via domiciliëring aanvaarden en je pakket verder zetten?

Ja
Nee
27. 

Wil je zelf nog iets kwijt over je pakket of de Bioboerderij? Noteer het dan gerust hieronder.

28. 

Wil je een waardebon winnen van 30 euro om aankopen mee te doen in de Bioboerderij van De Loods?

Noteer dan hier je mailadres.
Hoeveel groente- en fruitpakketten samen zal de boerderij verkopen in de week van 10 oktober 2022?
29. 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen met alle nieuwtjes over Bioboerderij De Loods? 

ja, noteer dan hier je mailadres
nee, dan moet je niks doen