De enquete is niet toegankelijk: Is verlopen op . 17-10-2020
(NOT PUBLIC) - Enquete 'Biodiversiteit'. Wat vindt u belangrijk?
Enquête is niet actief.
1. 

De Raad wil een 'groenere leefomgeving en meer biodiversiteit in de Gemeente Noordoostpolder. Daarvoor heeft het College van BenW drie opties voorgesteld aan de Gemeenteraad.

U kiest hoeveel inspanning de gemeente Noordoostpolder gaat leveren voor behoud en versterking van de biodiv3ersiteit. Onderstaand de drie uitgewerkte opties.

a Het huidige beleid voor de openbare ruimte voortzetten (Budgetneutraal)
b Een paar extra maatregelen treffen voor biodiversiteit (Kosten ~ € 45.000,= eenmalig, plus klein budget jaarlijks)
c Flink aan de slag voor meer biodiversiteit (Kosten ~ € 550,000,= gespreid over meerdere jaren. bijv. 10 jaar)

Bij Enquete.com maak je online vragenlijsten. Enquete maken is nog nooit zo makkelijk geweest. Maak nu een account aan bij Enquete.com en begin met je eigen online enquete.